Showing all 11 results

Invalidska kolica

395.20KM

Služe za transport i kretanje invalidnih lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.
Upotreba invalidskih kolica omogućava korisnicima ponovno kvalitetno učešće u društvenom životu.
Nudimo kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, neurološka kolica ( za djecu i odrasle ), kolica za transport pacijenata, sklopiva nosila.

Invalidska kolica

190.00KM

Služe za transport i kretanje invalidnih lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.
Upotreba invalidskih kolica omogućava korisnicima ponovno kvalitetno učešće u društvenom životu.
Nudimo kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, neurološka kolica ( za djecu i odrasle ), kolica za transport pacijenata, sklopiva nosila.

Neurološka kolica

580.00KM

Služe za transport i kretanje invalidnih lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.
Upotreba invalidskih kolica omogućava korisnicima ponovno kvalitetno učešće u društvenom životu.
Nudimo kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, neurološka kolica ( za djecu i odrasle ), kolica za transport pacijenata, sklopiva nosila.

Sklopiva nosila

200.00KM

Služe za transport lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.