Showing all 6 results

Invalidska kolica

350.00KM

Služe za transport i kretanje invalidnih lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.
Upotreba invalidskih kolica omogućava korisnicima ponovno kvalitetno učešće u društvenom životu.
Nudimo kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, neurološka kolica ( za djecu i odrasle ), kolica za transport pacijenata, sklopiva nosila.

Neurološka kolica

580.00KM

Služe za transport i kretanje invalidnih lica koja zbog bolesti ili povrede nije moguće osposobiti za hod, zatim kod neuroloških bolesnika kod ozbiljnih poteškoća u hodu, osobama poslije amputacije noge.
Upotreba invalidskih kolica omogućava korisnicima ponovno kvalitetno učešće u društvenom životu.
Nudimo kolica za sobnu i vanjsku upotrebu, neurološka kolica ( za djecu i odrasle ), kolica za transport pacijenata, sklopiva nosila.